Konferencja naukowa "Współczesne zagrożenia dla ekosystemów rzek powodowane przez energetykę węglową"

Kategoria: Aktualności sobota, 05, wrzesień 2020 Koalicja Ratujmy Rzeki

Tylko do 7 września można potwierdzić swój udział w konferencji naukowej "Współczesne zagrożenia dla ekosystemów rzek powodowane przez energetykę węglową" rejestrując się pod adresem https://poczta.pracownia.org.pl/landing/konferencja-ryby.
Wydarzenie   jest  organizowane  przez  Towarzystwo  na  rzecz  Ziemi, Pracownię na rzecz Wszystkich Istot oraz Koalicję Ratujmy Rzeki. Podczas konferencji eksperci zaprezentują wyniki pierwszych w Polsce badań dotyczących strat w ichtiofaunie Wisły i Narwi powodowanych przez elektrownie Kozienice i Ostrołęka B. Uczestnicy otrzymają raport z badań. Przedstawione zostaną też inne istotne problemy środowiskowe związane z funkcjonowaniem elektrowni węglowych. Jest to szczególnie istotne w kontekście widocznych zmian klimatycznych i narastających problemów z dostępem do zasobów wodnych.konferencja rzeki plakat www

Stanowisko Koalicji Ratujmy Rzeki ws. reakcji na kolejną awarię kolektora ściekowego

Kategoria: Aktualności poniedziałek, 31, sierpień 2020 Koalicja Ratujmy Rzeki

Rok 2020 to nie tylko czas pandemii, ale niestety również okres, w którym dobitnie ukazał się poważny problem zanieczyszczania rzek z jakim zmaga się nasz kraj.

Obecnie uwaga medialna i polityczna skupiła się na kolejnej awarii kolektora przesyłowego warszawskiej oczyszczalni Czajka, ale należy pamiętać, że o równie duże zaangażowanie polityków i urzędników wołały w tym roku i Wisła, i Barycz, i Kamienica, Biała Tarnowska, Ina, Jeziorka i wiele innych rzek.

Koalicja Ratujmy Rzeki uważa obecną, powtórną sytuację w Warszawie za skandaliczną, oczekujemy naprawienia szkód i pełnego wyjaśnienia tej sprawy. Jednocześnie zwracamy uwagę, że do nie mniej groźnych zatruć rzek dochodzi stale w mniejszych ośrodkach i na mniejszych ciekach, a interwencje zgłaszane przez KRR i jej członków są pozostawiane bez odpowiedniej reakcji rozwiązującej problem w jak najszybszym czasie, co przyczynia się do większych szkód środowiskowych, bo mniejsze cieki wodne są bardziej wrażliwe na zanieczyszczenia niż rzeka wielkości Wisły w Warszawie. Zrzuty nieoczyszczonych ścieków zbyt często zatruwają kolejne, mniejsze i często uregulowane rzeki, jak np. Barycz, czy regularnie Inę, i na długich odcinkach zabijane jest całe życie biologiczne, a jego odtworzenie potrwa lata. Te przypadki również wymagają interwencji na wysokich szczeblach, pociągnięcia winnych do odpowiedzialności i konkretnych rozwiązań.

awaria Czajki Fot Bogdan Kalinowski

Czytaj więcej: Stanowisko Koalicji Ratujmy Rzeki ws. reakcji na kolejną awarię kolektora ściekowego

STOP dla szkodliwych inwestycji na rzekach. STOP dla szkodliwych inwestycji na Odrze.

Kategoria: Aktualności sobota, 18, lipiec 2020 Koalicja Ratujmy Rzeki

STOP dla szkodliwych inwestycji na rzekach. STOP dla szkodliwych inwestycji na Odrze.
Koalicja Ratujmy Rzeki apeluje o zaprzestanie trwonienia pieniędzy polskich podatników i zaciągania miliardowych pożyczek w ramach programu Banku Światowego na prace polegające na użeglownieniu rzek, realizowane pod pretekstem ochrony przeciwpowodziowej. Koalicja skierowała wczoraj do Premiera list* wzywający do wstrzymania większości inwestycji na Odrze oraz do zawieszenia i renegocjacji umowy z Bankiem Światowym w tym zakresie.

Odra KRR2020

Czytaj więcej: STOP dla szkodliwych inwestycji na rzekach. STOP dla szkodliwych inwestycji na Odrze.

Wody Polskie odpowiadają

Kategoria: Aktualności czwartek, 02, lipiec 2020 Koalicja Ratujmy Rzeki

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie odpowiedziały na majowy apel Koalicji Ratujmy Rzeki w sprawie bezzwłocznego podjęcia działań w sprawie zrzutów nieoczyszczonych ścieków do rzek

W piśmie (KUM.453.19.2020.MZ) skierowanym do Koalicji Ratujmy Rzeki Dyrektor Maciej Martyna z Departamentu Usług Wodnych PGW WP informuje, że:

Martwa ryba 20200501 182248

Czytaj więcej: Wody Polskie odpowiadają

Zaprzestańmy trwonić pieniądze polskich podatników

Kategoria: Aktualności środa, 27, maj 2020 Koalicja Ratujmy Rzeki

Koalicja Ratujmy Rzeki skierowała pismo do Premiera Morawieckiego, w którym domaga się zaprzestania trwonienia pieniędzy polskich podatników na prace planistyczno-projektowe, dotyczące szkodliwych środowiskowo i społecznie oraz nieefektywnych ekonomicznie i nieracjonalnych gospodarczo inwestycji hydrotechnicznych. W szczególności chodzi o wykreślenie z Planu Postępowań o Udzielenie Zamówień na 2020 r. PGW Wody Polskie wszystkich pozycji dotyczących nowych inwestycji żeglugowych. W Planie przewidziano m.in. prawie 90 mln zł na przygotowania do budowy stopnia Siarzewo, choć inwestycja ta wciąż nie ma ostatecznej decyzji środowiskowej. Z kolei opracowanie koncepcji dla przedsięwzięcia „Budowa stopnia wodnego Niepołomice” to prawie 2 mln zł. Według krakowskich naukowców i ekspertów stopień ten pogłębi degradację stanu ekologicznego Wisły i pogorszy warunki wodne Puszczy Niepołomickiej. Jednocześnie zmniejszy retencję dolinową o 2,4 mln m3, zwiększając zagrożenie powodziowe terenów położonych w dolinie Wisły poniżej stopnia Przewóz.
List do Premiera to kolejne pismo KRR do władz, w którym domagamy się zaprzestania „topienia” środków budżetowych w inwestycje żeglugowe. W styczniu Prezes Daca z Wód Polskich odpisał nam w sprawie stopnia Siarzewo, że nie widzi żadnego problemu w wydawaniu milionów złotych z budżetu na inwestycję, która nie ma decyzji środowiskowej. Na list otwarty z kwietnia tego roku „Chrońmy rzeki, inwestujmy w kolej” minister Gróbarczyk nie odpowiedział wcale.
Liczymy, że Pan Premier potraktuje nasze postulaty poważnie. Grozi nam recesja gospodarcza wywołana pandemią COVID 19: tysiące ludzi traci pracę, tysiącom przedsiębiorców grozi upadłość. Mamy zagrożenie suszą na niespotykaną dotąd skalę. Czy dział „gospodarka wodna” naprawdę nie ma pilniejszych wydatków?

Wisla droga wodna

Likwidacja betonowej przegrody na Sękówce?

Kategoria: Aktualności poniedziałek, 25, maj 2020 Koalicja Ratujmy Rzeki

Sękówka – dopływ Ropy. Przepiękna rzeka, przegrodzona niestety stopniem wodnym w Gorlicach. Koalicja Ratujmy Rzeki chce – we współpracy z samorządem - przywrócenia jej wartości przyrodniczych.
Po udrożnieniu Wisłoki oraz Ropy przez Wody Polskie, stopień przy ujściu Sękówki pozostaje jedyną barierą dla dwuśrodowiskowych gatunków ryb (troć wędrowna, łosoś, certa) pomiędzy Wisłą a zlewnią Sękówki. Jego likwidacja zapewniłaby ciągłość ekologiczną całej rzeki, znacząco poprawiając jej stan ekologiczny. Pozwoliłaby osiągnąć również ważne cele społeczne. Na stopniu zatrzymuje się gruby rumosz drzewny, który blokując przepływ podczas większych wezbrań powoduje podpiętrzanie poziomu wody. Likwidacja progu zmniejszy zatem zagrożenie powodziowe.
Ponadto, sam stopień i strome betonowe umocnienia obu brzegów pomiędzy stopniem a ujściem Sękówki stwarzają dziś zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, szczególnie małych dzieci, które – po upadku do wody - mogą mieć problem z wyjściem na brzeg. Likwidacja stopnia i prawobrzeżnych betonowych umocnień brzegowych umożliwi łagodne wyprofilowanie brzegu od strony gorlickiego parku. Otwarcie rzeki dla ludzi ułatwi dostęp do wody i żwirowej plaży, a w efekcie stworzy atrakcyjne i bezpieczne miejsce wypoczynku dla mieszkańców.

Sekowka

Oczyszczalnie NIE DZIAŁAJĄ!

Kategoria: Aktualności piątek, 08, maj 2020 Koalicja Ratujmy Rzeki

Oczyszczalnie NIE DZIAŁAJĄ! Jeziorka, Wełna, Bzura, Krzna, Dunajec i wiele innych - rzeki, które w ostatnich dniach zatruto spuszczając z oczyszczalni nieoczyszczone ścieki.
Zatruwanie rzek na tak ogromną skalę nie tylko szkodzi środowisku, ale przede wszystkim stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Jest to szczególnie groźne w sytuacji, gdy kraj boryka się z ogromną suszą i w rzekach jest mało wody, więc stężenia substancji szkodliwych są wyjątkowo wysokie.
Skala zjawiska wskazuje, że mamy do czynienia z problemem strukturalnym, a nie z pojedynczymi incydentami. Czy nie doszło do zmarnowania ogromnych środków krajowych i unijnych, które zostały wydane w ostatnich 30 latach na budowę oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacyjnych? Koalicja Ratujmy Rzeki wystąpiła do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o przeprowadzenie natychmiastowych kontroli wszystkich zgłoszonych przypadków, ukaranie winnych i podjęcia zdecydowanych kroków zapobiegawczych.
Od Najwyższej Izby Kontroli i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRR domaga się przeprowadzenia kontroli prawidłowości wydatkowania środków krajowych i unijnych na budowę oczyszczalni i kanalizacji, a także sprawdzenia dlaczego oczyszczalnie komunalne trują zamiast oczyszczać.
Od wszystkich czterech instytucji oczekujemy wdrożenia systemowych rozwiązań zapobiegających masowemu zrzucaniu nieoczyszczonych ścieków i zabijaniu życia w naszych rzekach.

Kamienica scieki

Chrońmy rzeki, inwestujmy w kolej

Kategoria: Aktualności niedziela, 05, kwiecień 2020 Koalicja Ratujmy Rzeki

List otwarty Koalicji Ratujmy Rzeki do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz podlegające mu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie konsekwentnie dążą do zamiany części polskich rzek w drogi wodne. Ogłaszane są przetargi na dokumentacje dla kolejnych inwestycji (stopnie Lubiąż i Ścinawa na Odrze, stopień Siarzewo na Wiśle), choć do dzisiaj brak jest odpowiedzi na pytania, jakie towary, skąd i dokąd będą wożone i ile dokładnie to będzie kosztować.

Od przyjęcia przez rząd „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych” minęły prawie cztery lata. W imieniu polskich podatników pytamy Pana Ministra GMiŻŚ i Prezesa Wód Polskich:
Kiedy zobaczymy studia wykonalności, analizy popytu i podaży, analizy efektywności ekonomicznej?
Kiedy programy żeglugowe zostaną poddane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko?
Domagamy się, równocześnie, aby do czasu zakończenia prac nad programem rozwoju żeglugi, wstrzymać wydatki publiczne na poszczególne inwestycje.

IMG 20190720 132553 1CS

Czytaj więcej: Chrońmy rzeki, inwestujmy w kolej

Protest mieszkańców przeciwko budowie przegrody na Wisłoce w Mielcu

Kategoria: Aktualności poniedziałek, 16, marzec 2020 Koalicja Ratujmy Rzeki

Koalicja Ratujmy Rzeki w pełni popiera protest mieszkańców przeciwko budowie małej elektrowni wodnej (MEW) w Mielcu na rzece Wisłoce (w km 21+635).

Planowany stopień piętrzący rzekę na ponad 4 m i elektrownia wodna o niewielkiej mocy godzą w prawa mieszkańców Mielca i okolic, a jednocześnie są jednym z największych zagrożeń dla rzek i przyrody Podkarpacia.

Mielec Wisloka

Czytaj więcej: Protest mieszkańców przeciwko budowie przegrody na Wisłoce w Mielcu

Uwagi Koalicji Ratujmy Rzeki (KRR) do Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS)

Kategoria: Aktualności sobota, 29, luty 2020 Koalicja Ratujmy Rzeki

1. W PPSS nie uwzględniono uwag złożonych w dotychczasowych konsultacjach

W wymiarze formalnym przyjęty przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie tryb prac nad Planem Przeciwdziałania Skutkom Suszy zasługuje na uznanie. Proces rozpoczął się od ankiety, która miała służyć identyfikacji i hierarchizacji obszarów zagrożonych zjawiskiem suszy oraz stworzyć efektywny katalog działań służących ograniczaniu i łagodzeniu skutków suszy. Następnie przeprowadzono szereg spotkań konsultacyjnych. Niestety pomimo tak szeroko zakrojonego, trwającego rok procesu dokument poddawany obecnie konsultacji nie uwzględnia przedstawionych do tej pory uwag, w tym propozycji Koalicji Ratujmy Rzeki złożonych ponad rok temu. Organizacje skupione w Koalicji są tym głęboko rozczarowane. Rodzi to bowiem pytanie, czy celem procesu było faktycznie wypracowanie optymalnego programu przeciwdziałania skutkom suszy, opartego na rzetelnej wiedzy i zawierającego skuteczne rozwiązania. Koalicja obawia się, że mogło raczej chodzić o przekonanie opinii publicznej do zaakceptowania zestawu kosztownych i nieskutecznych tradycyjnych inwestycji hydrotechnicznych wskazanych odgórnie przez PGW Wody Polskie według niejasnych kryteriów, zamiast nowoczesnych rozwiązań usuwających istotne antropogeniczne przyczyny suszy, wykorzystujących naturalny potencjał ekosystemów i tzw. zieloną i niebieską infrastrukturę.

Czytaj więcej: Uwagi Koalicji Ratujmy Rzeki (KRR) do Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS)

Stopień wodny w Siarzewie - interwencja KRR

Kategoria: Aktualności czwartek, 12, grudzień 2019 Koalicja Ratujmy Rzeki

Kolejne 0,5 mln złotych do utopienia.  Choć dla budowy stopnia na Wiśle w Siarzewie nie wydano ostatecznej decyzji środowiskowej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 20 listopada 2019 r. ogłosiły przetarg na wykonanie operatu wodnoprawnego i projektu instrukcji gospodarowania wodą wraz z przygotowaniem wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych (https://bit.ly/2PzJzKK). Za dokumentację podatnicy zapłacą ok. 0,5 mln zł.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 6 oraz 18 ustawy ooś, pozwolenie wodnoprawne na regulację wód i wykonanie urządzeń wodnych , a także decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowych (na podstawie tzw. specustawy powodziowej), musi być poprzedzone uzyskaniem ostatecznej decyzji środowiskowej. Takiej decyzji wciąż nie ma, choć w sprawie budowy stopnia na dolnej Wiśle toczą się dwa postępowania. Pierwsze, w którym wnioskodawcą jest Prezydent Włocławka, utknęło w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. W drugim, prowadzonym na wniosek PGW WP organ II instancji w ciągu prawie 2 lat (!) nie był w stanie rozpatrzeć odwołań.

Protestując przeciw metodzie faktów dokonanych stosowanej przez PGW WP, a także narażaniu budżetu na niepotrzebne wydatki, Koalicja Ratujmy Rzeki wysłała wczoraj list do Prezesa WP, w którym żądamy natychmiastowego unieważnienia wszczętej procedury przetargowej i wstrzymania się z dalszymi krokami dotyczącymi budowy nowego stopnia na dolnej Wiśle do czasu uprawomocnienia się decyzji środowiskowej w obu toczących się obecnie postępowaniach.

Koalicja poszukuje koordynatora/koordynatorki technicznej

Kategoria: Aktualności środa, 13, listopad 2019 Koalicja Ratujmy Rzeki

Przedstawiamy zapytanie ofertowe jakie dla Koalicji Ratujmy Rzeki przygotował WWF Polska:

https://www.wwf.pl/o-nas/przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019 – zmiana treści ogłoszenia i zmiana terminu składania ofert

Numer referencyjny: Numer referencyjny: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koordynatora/koordynatorki technicznej
projektów realizowanych przez Koalicję Ratujmy Rzeki, zgodnie ze szczegółowym zakresem
określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia w załączeniu.
Termin nadsyłania ofert upływa 30.11.2019 r. o godz. 12:00
Oferty i pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączniki

Zapytanie ofertowe - załączniki_zm (wersja edytowalna).docx

Zapytanie ofertowe - koordynator_koordynatorka techniczna_final_zm.pdf

Komentarz do zagadnień związanych z budową zbiorników małej retencji w dolinach rzecznych

Kategoria: Aktualności sobota, 19, październik 2019 Koalicja Ratujmy Rzeki

Komentarz do zagadnień związanych z budową zbiorników małej retencji w dolinach rzecznych postulowanych do realizacji w Planie Przeciwdziałania Skutkom Suszy na przykładzie zbiornika Brodziaki na Czarnej Ładzie

 

Planowany zbiornik Brodziaki to zbiornik małej retencji o powierzchni 100 ha i pojemności 2,5 mln m3 zlokalizowany w dolinie Czarnej Łady (zlewnia Tanwi) w Gminie Biłgoraj. W dniu 3 października 2019 r. Wody Polskie ogłosiły wpisanie budowy zbiornika do Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS). Choć dalszy tekst odnosi się do tego dokumentu, poruszane zagadnienia dotyczą również inwestycji ujętych np. w Założeniach do Programu rozwoju retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 oraz innych dokumentów strategicznych przewidujących budowę zbiorników wodnych w obrębie obszarów podmokłych dolin rzecznych, choć niewątpliwie każdą inwestycję należy przeanalizować indywidualnie.

Czytaj więcej: Komentarz do zagadnień związanych z budową zbiorników małej retencji w dolinach rzecznych

Stanowisko Koalicji Ratujmy Rzeki w sprawie zrzutu nieoczyszczonych ścieków komunalnych do Wisły

Kategoria: Aktualności poniedziałek, 02, wrzesień 2019 Koalicja Ratujmy Rzeki

Obecna sytuacja w Warszawie, niedawna awaria w Gdańsku, czy w Swarzewie, wskazuje na poważny problem jakim jest często niewłaściwe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Polsce i brak procedur szybkiego likwidowania tego typu zagrożeń. Koalicja nie od dziś dostaje sygnały z różnych części kraju o zrzutach nieoczyszczonych ścieków. Problem tkwi nie tylko w narażonej na awarie infrastrukturze, ale także wysokich kosztach eksploatacyjnych oczyszczalni. Liczymy, że ta warszawska, medialnie szeroko komentowana awaria zwróci uwagę zarządców wód na powszechny proceder zrzucania ścieków nieoczyszczonych do wód powierzchniowych. Mamy nadzieję, że awaria warszawskiego kolektora będzie asumptem dla Wód Polskich do rozwiązania problemu zrzutów nieoczyszczonych ścieków komunalnych w skali całego kraju.

awaria Czajki Fot Bogdan Kalinowski

Czytaj więcej: Stanowisko Koalicji Ratujmy Rzeki w sprawie zrzutu nieoczyszczonych ścieków komunalnych do Wisły

Anachroniczne pomysły polityków zamiast nowoczesnej retencji

Kategoria: Aktualności środa, 31, lipiec 2019 Koalicja Ratujmy Rzeki

 Zamiast rzetelnie odpowiedzieć na ogromny i narastający problem suszy, rząd na szybko wyciągnął listę zalegających w szufladach projektów hydrotechnicznych i nazwał to "Programem Rozwoju Retencji".

Informacja prasowa Koalicji Ratujmy Rzeki (KRR)

W związku z doniesieniami prasowymi
https://www.rp.pl/Rolnictwo/307259875-PiS-nie-chce-Sahary-nad-Wisla-Wyda-miliardy-na-walke-z-susza.html
zapowiadającymi wniesienie w najbliższym czasie przez ministra Marka Gróbarczyka pod obrady Rady Ministrów „wartego 14 mld zł programu rozwoju, a właściwie ratowania polskiej retencji”, przypominamy podstawowe zastrzeżenia, jakie Koalicja Ratujmy Rzeki wnosiła do tego projektu i problematyki z nim związanej.

Susza KRR

Czytaj więcej: Anachroniczne pomysły polityków zamiast nowoczesnej retencji

Ekologia zbyt trudna dla Trasy Łagiewnickiej

Kategoria: Aktualności poniedziałek, 15, lipiec 2019 Koalicja Ratujmy Rzeki

Pomimo apelu Koalicji Ratujmy Rzeki o wprowadzenie bardziej przyjaznych środowisku rozwiązań technicznych przy formowaniu nowego koryta rzeki Wilgi w Krakowie, spółka akcyjna Trasa Łagiewnicka stwierdziła, że nie ma już możliwości wprowadzania zmian.

Złożona z kilkudziesięciu organizacji działających na rzecz przyrody rzecznej Koalicja zleciła ekspertom opracowanie dokumentu, który miał na celu wskazanie możliwych rozwiązań technicznych polepszających potencjał ekologiczny na odcinku przełożenia koryta. Dokument ten został przesłany do zarządu spółki w maju, jednak w lipcu inżynier kontraktu przekazał informację, że po konsultacjach z generalnym wykonawcą i analizie wydanych przez Wody Polskie i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska decyzji, nie ma możliwości wprowadzenia proponowanych zmian.

Wilga ratunku

Czytaj więcej: Ekologia zbyt trudna dla Trasy Łagiewnickiej

BIG JUMP 2019 – ratuj rzeki i wejdź do wody!

Kategoria: Aktualności poniedziałek, 08, lipiec 2019 Koalicja Ratujmy Rzeki

W całej Europie dziesiątki tysięcy ludzi będą wchodzić do rzek i jezior 14 lipca, w niedzielę, o godz. 15.00, aby zamanifestować swoje zaangażowanie w ich ochronę. To wyraźny sygnał do polityków, że obywatelom zależy na czystych i żyjących rzekach. Trzeba robić więcej, by je chronić i przywracać naturze – z korzyścią dla ludzi i przyrody. Klub Gaja, Koalicja Ratujmy Rzeki, WWF Polska i kolektyw Siostry Rzeki zapraszają każdego, komu leży na sercu los naszych rzek i jezior do włączenia się w europejską akcję BIG JUMP.

Big Jump FB 1

Czytaj więcej: BIG JUMP 2019 – ratuj rzeki i wejdź do wody!

Hydrotechniczne trupy inwestycyjne zamiast odpowiedzi na katastrofę klimatyczną

Kategoria: Aktualności wtorek, 25, czerwiec 2019 Koalicja Ratujmy Rzeki

Stanowisko Koalicji Ratujmy Rzeki w sprawie „Założeń do Programu Rozwoju Retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”, czerwiec 2019

Odnosząc się do treści konsultowanych dokumentów, chcemy przede wszystkim wyrazić zdumienie faktem, że na etapie konsultacji społecznych założeń Programu Rozwoju Retencji, które powinny przecież służyć wypracowaniu optymalnego podejścia do problemu retencjonowania wody, zidentyfikowaniu najskuteczniejszych metod w oparciu o dane naukowe i rachunek ekonomiczny oraz zarysowaniu realistycznych, mierzalnych celów programu, Ministerstwo przedstawia gotową listę projektów inwestycyjnych. Jej opracowanie powinno być jednym z ostatnich etapów prac nad Programem, następującym po przeprowadzeniu stosownych analiz, co byłoby zresztą zgodne z opisaną na str. 10 Założeń procedurą prac nad Programem. Trudno w tej sytuacji oprzeć się wrażeniu, że Ministerstwo podjęło z góry decyzję, co ma znaleźć się w Programie Rozwoju Retencji, a konsultacje traktuje jedynie jako formalność.

Sucha zapora fot Greenmind IMG 20190622 203159

Czytaj więcej: Hydrotechniczne trupy inwestycyjne zamiast odpowiedzi na katastrofę klimatyczną

Konferencja prasowa: Polska źle przygotowuje się na powódź

Kategoria: Aktualności czwartek, 06, czerwiec 2019 Koalicja Ratujmy Rzeki

Zdaniem Koalicji Ratujmy Rzeki tradycyjnie rozumiane działania hydrotechniczne nie rozwiążą problemu
powodzi rozproszonej - zalań, podtopień spowodowanych lokalnymi, czasem intensywnymi opadami,
znacznie rzadziej wylewami rzek. Najlepszym rozwiązaniem jest zagospodarowanie deszczu tam gdzie
spada, a do tego potrzebna jest naturalna i sztuczna retencja w małej skali, dbałość o nieuszczelnianie
powierzchni oraz coraz popularniejsza zielona i błękitna infrastruktura. Tym się w Polsce praktycznie nikt nie zajmuje.

Czytaj więcej: Konferencja prasowa: Polska źle przygotowuje się na powódź

Kanał żeglugowy wzdłuż Bugu? Zdaniem naukowców zabraknie wody.

Kategoria: Aktualności poniedziałek, 08, kwiecień 2019 Koalicja Ratujmy Rzeki

Do eksploatacji kanału żeglugowego, czyli przede wszystkim śluzowania statków, potrzebne są znaczne ilości wody. W przypadku planowanego kanału żeglugowego wzdłuż Bugu miałaby ona pochodzić z mniejszych rzek regionu, z samego Bugu lub z Wisły. Opublikowany dziś raport polskich naukowców studzi jednak zapał zwolenników żeglugi śródlądowej.

Raport dowodzi, że w rzekach Wieprz, Tyśmienica, Bystrzyca i Wilga jest zbyt mało wody, pompowanie jej z Wisły byłoby zbyt kosztowne i być może w ogóle technicznie niewykonalne, zaś wykorzystanie wody z Bugu niemal dwukrotnie zwiększyłoby częstotliwość dotkliwych susz w regionie,  ze szkodą dla lokalnych mieszkańców, rolnictwa i unikatowych walorów przyrodniczych samej doliny Bugu.

Czytaj więcej: Kanał żeglugowy wzdłuż Bugu? Zdaniem naukowców zabraknie wody.

II konferencja KRR: „Wszystkie rzeki prowadzą do morza”. 16-17 kwietnia w Gdańsku sprawdzamy jak faktycznie dbamy o nasze rzeki - zapraszamy!

Kategoria: Aktualności poniedziałek, 25, marzec 2019 Koalicja Ratujmy Rzeki

11 marca br. zakończyła się europejska kampania #protectwater na rzecz ochrony prawnej naszych wód. 375 386 osób wzięło udział w historycznie licznych konsultacjach. Jako Europejczycy wspólnie dowiedliśmy, że zależy nam na losie naszych rzek wzywając Komisję Europejską do obrony prawa wodnego (Ramowa Dyrektywa Wodna).

Co jednak tak naprawdę wiemy o zasobach wodnych które chcemy chronić i które naszej ochrony potrzebują? Jaką wspólną wartością są dla nas rzeki? Jaki my mamy na nie wpływ i jaki one mają wpływ na nasze codzienne życie? O czym świadczą zamknięte plaże bałtyckie i zakazy kąpieli które uprzykrzają nam letni wypoczynek? Te i wiele innych pytań zapadnie podczas II konferencji Koalicji Ratujmy Rzeki „Wszystkie rzeki prowadzą do morza”.

ryba hel filter

Czytaj więcej: II konferencja KRR: „Wszystkie rzeki prowadzą do morza”. 16-17 kwietnia w Gdańsku sprawdzamy jak...

"Powódź i susza – jak chronić ludzi w zgodzie z naturą" - zapraszamy wiosennie do Wrocławia 21-22 marca!

Kategoria: Aktualności wtorek, 05, marzec 2019 Koalicja Ratujmy Rzeki

Z powodu zmian klimatu Polskę czekają w nadchodzących latach coraz dłuższe okresy suszy. Jednocześnie wzrastać będzie częstotliwość występowania gwałtownych i bardzo intensywnych opadów, niosąc ze sobą zwiększone ryzyko powodzi.  Zmiany te oznaczają konieczność wypracowania nowego podejścia do zarządzania zasobami wodnymi i ochrony wód w Polsce. 

baner 960x600 02

Czytaj więcej: "Powódź i susza – jak chronić ludzi w zgodzie z naturą" - zapraszamy wiosennie do Wrocławia 21-22...

Dajemy się 'wciagnąć w bagno' podczas Światowego Dnia Mokradeł - 2 lutego

Kategoria: Aktualności sobota, 02, luty 2019 Koalicja Ratujmy Rzeki

Z okazji Dnia Mokradeł obchodzonego corocznie 2 lutego dzielimy się wiedzą o mokradłach i spojrzeniem na nie ze strony naszych Koalicjantów:

Dr hab. Wiktor Kotowski z  Uniwersytetu Warszawskiego i stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł (CMOK)  opowiada o Usługach ekosystemowych mokradeł jako kluczu do zrównoważonej gospodarki wodnej

Piotr Topiński jak zwykle dzieli sie swoimi wizualnymi opiniami, tym razem dotyczącymi górskich młak.

Czytaj więcej: Dajemy się 'wciagnąć w bagno' podczas Światowego Dnia Mokradeł - 2 lutego

Strażnicy Dobrego Stanu Wód – szkolenia prawne

Kategoria: Aktualności czwartek, 27, grudzień 2018 Koalicja Ratujmy Rzeki

W ramach jednego z koalicyjnych projektów odbędziemy jako członkowie Koalicji cykl szkoleń prawnych dotyczących ochrony dobrego stanu wód.

Szczegóły i informacje dostępne sa na stronie projektu: Strażnicy Dobrego Stanu Wód oraz w pliku poniżej.

Szkolimy sie dla Was i dla rzek, aby skutecznie reagować i pomagać!

Czytaj więcej: Strażnicy Dobrego Stanu Wód – szkolenia prawne

Spokojnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Kategoria: Aktualności sobota, 22, grudzień 2018 Koalicja Ratujmy Rzeki

Spokojnych Świąt i dobrego Nowego Roku życzy Koalicja Ratujmy Rzeki

Rozpoznania natury, bez której ani rzeki, ani ludzie nie bedą dobrze funkcjonować.

W ramach świątecznego relaksu, oprócz spaceru nad rzekę, zapraszamy do rozpoznania gatunków związanych z wodami na naszej koalicyjnej kartce.

W Nowym Roku zaś - dalszej owocnej współpracy dla rzek!

Czytaj więcej: Spokojnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Ciężki sprzęt zdewastował rezerwat Przełom Białki pod pozorem ochrony przeciwpowodziowej!

Kategoria: Aktualności wtorek, 11, grudzień 2018 Koalicja Ratujmy Rzeki

Zgodnie z planem, wg harmonogramu prac Wód Polskich, zakończyła sie dewastacja rzeki Białki na Podhalu. Na zlecenie Wód Polskich w ramach „usuwania szkód” po letnim wezbraniu, zniszczono koryto rzeki w obszarze Natura 2000 Dolina Białki oraz w Rezerwacie Przyrody Przełom Białki. Pod pozorem dobra mieszkańców. Zakończyl sie również protest Koalicji Ratujmy Rzeki.  Przed nami zaś, już w Nowym Roku, rozmowy przy Wodnym Okrągłym Stole, który - jak w przypadku Międzyodrza - powinien się odbyć przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.

 W rezerwacie Przełom Białki, położonym w obszarze Natura 2000 Dolina Białki w rejonie miejscowości Nowa Biała, prowadzone były prace w korycie rzeki z użyciem ciężkiego sprzętu. Zniszczone zostały unikalne walory przyrodnicze tego miejsca: zlikwidowano warkoczowy charakter rzeki, zasypano siedliska chronionych gatunków ryb i roślin. Rozjechano także ciężkim sprzętem kamieńce, na których rośnie września pobrzeżna, objęty ochroną gatunek rośliny występujący tylko w naturalnych dolinach rzek karpackich.

bialka1

Czytaj więcej: Ciężki sprzęt zdewastował rezerwat Przełom Białki pod pozorem ochrony przeciwpowodziowej!

Wodny Okrągły Stół ws. Międzyodrza

Kategoria: Aktualności piątek, 16, listopad 2018 Koalicja Ratujmy Rzeki

21 listopada br. interesariusze Międzyodrza usiedli w Szczecinie do „Wodnego Okrągłego Stołu” w sprawie przyszłości Międzyodrza – obszaru cennego przyrodniczo oraz istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

SM MOdrze

Czytaj więcej: Wodny Okrągły Stół ws. Międzyodrza

Uratujmy prawo wodne Unii Europejskiej - nasze prawo!

Kategoria: Aktualności poniedziałek, 05, listopad 2018 Koalicja Ratujmy Rzeki

Wszyscy potrzebujemy wody do życia. Jednak nie ma wody bez zdrowych rzek, jezior i terenów podmokłych. Źródła wody w Europie są chronione prawem UE – lecz wiele rządów państw członkowskich UE chce osłabić to prawo. Wspólnie MUSIMY temu przeciwdziałać - bierzemy udział w konsultacjach społecznych Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Komisja Europejska chce, aby każdy mógł się wypowiedzieć w ramach konsultacji publicznych. To jest nasza jedyna szansa, aby powiedzieć, że chcemy utrzymać silne prawo dotyczące wody. Przygotowaliśmy odpowiedzi, które pomogą zapewnić najlepsze zabezpieczenie prawa. Aby przesłać je do Komisji w swoim imieniu, podaj swoje dane i kliknij przycisk „ZACZNIJ DZIAŁAĆ JUŻ TERAZ". PODPISZ SIĘ!.

Czytaj więcej: Uratujmy prawo wodne Unii Europejskiej - nasze prawo!

Siostry Rzeki mobilizują warszawskie społeczeństwo do ochrony polskich rzek

Kategoria: Aktualności niedziela, 14, październik 2018 Koalicja Ratujmy Rzeki

13 października przyjechały do Warszawy Siostry Rzeki włączając warszawskie społeczeństwo w piękny spektakl dla rzek.  To, że Warszawa leży nad Wisłą, to wie każdy pilny uczeń geografii Polski. A co to znaczy dla Warszawiaków?

44086266 1381868158615561 8575176818082971648 n

Czytaj więcej: Siostry Rzeki mobilizują warszawskie społeczeństwo do ochrony polskich rzek

Co przyniósł nam pierwszy Europejski Szczyt Rzek?

Kategoria: Aktualności czwartek, 04, październik 2018 Koalicja Ratujmy Rzeki

Pomiędzy 27 a 29 września Sarajewo stało się centrum europejskich ekologów rzek i przeciwników tam. Na pierwszym szczycie European Rivers Summit około 250 osób z ponad 30 krajów omawiało jak powstrzymać niszczenie europejskich rzek przez hydroelektrownie, jak chronić ostatnie, swobodnie płynące skarby rzeczne w dłuższej perspektywie i jak przywrócić te, które już zostały zniszczone.

1 ERS Visual Action 1 Art (c) Luka Tomac Photo (c) Action Flying Pangolin Film.jpg

Czytaj więcej: Co przyniósł nam pierwszy Europejski Szczyt Rzek?

Projekt Polityki Ekologicznej Państwa 2030 - Koalicja złożyła uwagi

Kategoria: Aktualności czwartek, 04, październik 2018 Koalicja Ratujmy Rzeki

Koalicja Ratujmy Rzeki złożyła swoje uwagi w ramach konsultacji projektu nowej strategii środowiskowej Polityki Ekologicznej Państwa 2030.

Pełny dokument wypracowany przez członków Koalicji i ekspertów wspierających dostępny tu: PEP2030_Uwagi_KRR

Uratowaliśmy Międzyodrze - dla ludzi i przyrody!

Kategoria: Aktualności niedziela, 16, wrzesień 2018 Koalicja Ratujmy Rzeki

„Przeprowadzone przez ekspertów hydrologów analizy, oparte między innymi, na modelowaniu hydrologicznym, wykazały, że nie ma uzasadnienia dla podejmowania działań technicznych, aby zwiększyć potencjał retencyjny obszaru Międzyodrza. Możliwe do uzyskania efekty były nieadekwatne /niewspółmierne/ nieznaczące na tle potencjalnych potrzeb oraz ewentualnych, trudnych do przewidzenia, skutków środowiskowych.” - taką informację uzyskaliśmy od firmy Sweco, konsultanta w projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, finansowanym częściowo z pożyczki udzielonej przez Bank Światowy rządowi RP. Mówiąc prościej - Międzyodrze nie będzie regulowane. Dla społeczności tego terenu jest to bardzo dobra wiadomość.

Fot. Rasto Flesh Prochazka.jpg

Czytaj więcej: Uratowaliśmy Międzyodrze - dla ludzi i przyrody!

Alert (!) ws. budowy zbiornika w Bystrej - pomóż mieszkańcom, podpisz petycję!

Kategoria: Aktualności piątek, 07, wrzesień 2018 Koalicja Ratujmy Rzeki

Niepotrzebna, nieefektywna ekonomicznie i niebezpieczna środowiskowo inwestycja zagraża ludziom i przyrodzie doliny Beskidu Śląskiego - pomóż mieszkańcom i podpisz PETYCJĘ!

W dolinie Beskidu Śląskiego władze Gminy Wilkowice za 50 mln złotych chcą postawić zaporę, zagrażającą ludziom i przyrodzie. Mieszkańcy Bystrej protestują. Podobny zbiornik postawiony kilka lat temu w sąsiedniej wsi okazał się niefunkcjonalnym bublem. Konsultacji społecznych brak.

Koalicja Ratujmy Rzeki wspiera lokalną ludność oraz zaangażowane organizacje: Pracownię na rzecz Wszystkich Istot, Towarzystwo na Rzecz Ziemi oraz lokalne stowarzyszenie mieszkańców “Nic o nas bez nas”. Sprawa zbiornika jest nadzorowana w ramach Biura Interwencji Koalicji dzięki zgłoszeniu zdesperowanych mieszkańców i właścicieli gruntów.

mms 20180906 185224

Czytaj więcej: Alert (!) ws. budowy zbiornika w Bystrej - pomóż mieszkańcom, podpisz petycję!

Koalicja Ratujmy Rzeki jedzie na Festiwal Wisły

Kategoria: Aktualności piątek, 10, sierpień 2018 Koalicja Ratujmy Rzeki

Druga edycja Festiwalu Wisły rozpocznie się już w ten weekend. Koalicja Ratujmy Rzeki przygotowała z tej okazji pokazy dwóch niezwykłych filmów dokumentalnych o rzekach i wiślany happening artystyczny.

39047116_2090931004251342_3755882457207930880_n.jpg

Czytaj więcej: Koalicja Ratujmy Rzeki jedzie na Festiwal Wisły

Miliardy się rozpływają, a powódź nadal groźna

Kategoria: Aktualności środa, 18, lipiec 2018 Koalicja Ratujmy Rzeki

Informacja prasowa Koalicja Ratujmy Rzeki (KRR)

Miliardy się rozpływają, a powódź nadal groźna

18 lipca 1997 r. ustanowiono dniem żałoby narodowej dla uczczenia ofiar powodzi tysiąclecia. W 21. rocznicę tych tragicznych w skutkach wydarzeń mówimy o tym jak w Polsce wygląda ochrona przeciwpowodziowa. Nasze rządy od tego momentu na działania mające poprawić bezpieczeństwo nad Odrą zaciągnęły już trzecią pożyczkę z Banku Światowego. W sumie ponad 10 miliardów złotych. Pieniądze te są wydawane bez głębszej refleksji, tereny zalewowe są zabudowywane domami, niszczy się naturalną retencję, a działania techniczne w dużej części pogłębiają zagrożenie.

Czytaj więcej: Miliardy się rozpływają, a powódź nadal groźna

Rzeczny Uniwersytet za nami! Dzielimy się wiedzą.

Kategoria: Aktualności poniedziałek, 16, lipiec 2018 Koalicja Ratujmy Rzeki

Koalicja Ratujmy Rzeki współtworzyła w tym roku Rzeczny Uniwersytet w ramach corocznego Zielonego Uniwersytetu.

Dzieliliśmy się wiedzą w temacie aktualnych zagrożeń dla rzek w krajach europejskich, szukaliśmy rzecznych punktów wspólnych oraz poznawaliśmy różnice oraz narzędzia.

Rzeczny Uniwersytet 14.07.2018 Agenda

IMG 6932

Czytaj więcej: Rzeczny Uniwersytet za nami! Dzielimy się wiedzą.

Zamek w Stobnicy - Lokalna afera odwracająca uwagę od systemowego problemu. Oświadczenie KRR

Kategoria: Aktualności czwartek, 12, lipiec 2018 Koalicja Ratujmy Rzeki

Zamek w Stobnicy to lokalny i wcale nie najpoważniejszy przykład ogólnokrajowego problemu z ochroną przyrody w Polsce. Środowisko naturalne jest niszczone przez władze programowo i na wielką skalę, a słabość i brak niezależności RDOŚ czy Inspekcji Ochrony Środowiska w tym pomagają. Dlatego raz po raz widzimy pokazowe działania w sprawach bulwersujących opinię publiczną i całkowitą bezczynność w kwestii naprawy niesprawnego systemu.

Koalicja Ratujmy Rzeki negatywnie ocenia działania organów państwa przy wydawaniu zgody na powstanie tzw. zamku w Stobnicy. Wątpliwości budzi usytuowanie, jakość oceny oddziaływania na środowisko, rzekomo mieszkaniowy cel inwestycji. Zwracamy jednak uwagę na lokalną skalę tego przedsięwzięcia. Niespotykana aktywność władz w tej sprawie budzi podejrzenie o próbę przykrycia dużo poważniejszych ogólnopolskich problemów środowiskowych.

Czytaj więcej: Zamek w Stobnicy - Lokalna afera odwracająca uwagę od systemowego problemu. Oświadczenie KRR

"Strażnicy dobrego stanu wód" - rekrutacja!

Kategoria: Aktualności wtorek, 03, lipiec 2018 Koalicja Ratujmy Rzeki

Ruszył nabór do jednego z projektów wzmacniających Koalicję Ratujmy Rzeki działającą na rzecz ochrony naturalnych rzek Polski - "Strażnicy dobrego stanu wód monitoring regulacji środowiskowych".

Jeśli Ty i Twoja organizacja chcecie usprawnić swoje działanie na rzecz ochrony środowiska i wód, należysz do Koalicji lub kandydujesz to zapraszamy do udziału! Przynależność do KRR wzmacnia szansę uczestnictwa (punktacja).  Organizacje odpowiedzialne za projekt z ramienia KRR to Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia oraz Towarzystwo na Rzecz Ziemi.

Czytaj więcej: "Strażnicy dobrego stanu wód" - rekrutacja!

BIG JUMP 2018 – ratujmy rzeki!

Kategoria: Aktualności wtorek, 26, czerwiec 2018 Koalicja Ratujmy Rzeki

Klub Gaja, Koalicja Ratujmy Rzeki i WWF Polska zapraszają Polki i Polaków do włączenia się w europejską akcję BIG JUMP. W niedzielę 8 lipca o godz. 15.00 manifestujemy nasz sprzeciw wobec betonowania i kanalizowania Wisły, Odry i innych polskich rzek. Każdy, komu leży na sercu los naszych rzek i jezior, może wejść do wody, a przynajmniej zanurzyć w niej dłonie czy stopy! Na BIG JUMP zaproście rodziny, przyjaciół, miłośników rzek, wędkarzy, wodniaków, wszystkich, dla których rzeki są ważne!

Big Jump FB 2

Czytaj więcej: BIG JUMP 2018 – ratujmy rzeki!