Przejrzystość - projekty

Kategoria: Nieprzypisane do żadnej kategorii piątek, 29, czerwiec 2018 Koalicja Ratujmy Rzeki E-mail

Koalicji Ratujmy Rzeki w okresie 1 lutego 2018 - 31 lipca 2019 wsparcia finansowego udziela Fundacja im. Stefana Batorego. Grant, przyznany Fundacji Greenmind - członkowi Koalicji, przeznaczony jest na wzmocnienie KRR w zakresie komunikacji i pozyskiwania źródeł finansowania, monitoring decyzji mających wpływ na środowisko podejmowanych przez władze publiczne, współpracę z lokalnymi społecznościami w rejonach narażonych przez przedsięwzięcia hydrotechniczne. [Nasz pierwszy wspólny projekt <3]
logo fsb 600x600greenmind logo FB 1

W okresie 1 maja 2018 - 31 grudnia 2019 realizowane będzie wsparcie pozyskane dla Koalicji przez Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia oraz Towarzystwo na Rzecz Ziemi z programu POWER UE. Działania wzmocnią KRR w zakresie działalności strażniczej, społecznej i organizacyjnej.  pdfProjekt „Strażnicy dobrego stanu wód-monitoring regulacji środowiskowych”  

    logoEKOUNIAduze 1  TNZ mały www logo FE Infrastruktura i Srodowisko rgb 1Barwy RP 1www UE EFSI rgb 1

*Projekty koalicyjne realizowane są w sposób spójny, uzupełniając się nawzajem.

Odsłony: 151