Materiały dydaktyczne

Kategoria: Materiały dydaktyczne piątek, 30, czerwiec 2017 Koalicja Ratujmy Rzeki E-mail

Czajka A., Eksploatacja osadów z koryt rzek. Towarzystwo na rzecz Ziemi; Oświęcim.

Kotowski W. 2018. Usługi ekosystemowe mokradeł kluczem do zrównoważonej gospodarki wodnejw: Zarzadzanie zasobami wodnymi w Polsce 2018

Kulesza K., Wawręty R., Czoch K., Renaturyzacja rzek. Broszura informacyjna wydana w ramach „Kampanii na rzecz przyjaznych środowisku metod ochrony przeciwpowodziowej”. Towarzystwo na rzecz Ziemi, WWF Polska, Klub Gaja; Oświęcim 2004.

Makles M., Pawlaczyk P., Stańko R., 2014. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony mokradeł. Centrum Koordynacji Projektøw Srodowiskowych, Warszawa.

Nieznański P., 2007. Bezpieczna gmina nad Odrą; Kampania informacyjno-promocyjna na rzecz ochrony i zachowania nadodrzańskich terenów zalewowych dla ochrony przyrody i poprawy bezpieczeństwa powodziowego. WWF Polska.

Siudak M., Tyralska-Wojtycza E. (red.), 2010. Jak sobie radzić z powodzią. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; Kraków.

Świerkosz K., Betleja J., Wawręty R., 2004. Przyroda dolin rzecznych. Broszura informacyjna wydana w ramach „Kampanii na rzecz przyjaznych środowisku metod ochrony przeciwpowodziowej”. Towarzystwo na rzecz Ziemi, WWF Polska, Klub Gaja; Oświęcim.

Wawręty R., Rutkowski M., 2004. Przyjazne środowisku metody ochrony przed powodzią. Broszura informacyjna wydana w ramach „Kampanii na rzecz przyjaznych środowisku metod ochrony przeciwpowodziowej”. Towarzystwo na rzecz Ziemi, WWF Polska, Klub Gaja; Oświęcim.

Żelaziński J., Wawręty R. (red.), 2006; Jak chronić się przed powodzią minimalizując straty środowiskowe? Materiały dydaktyczne. Towarzystwo na rzecz Ziemi; Oświęcim.

Żelaziński J., Wawręty R. (red.), 2005. Przyjazna środowisku ochrona przed powodzią. Towarzystwo na rzecz Ziemi; Oświęcim.

Żelaziński J., Wawręty R., 2004. Nie zabierajmy rzekom przestrzeni. Broszura informacyjna wydana w ramach „Kampanii na rzecz przyjaznych środowisku metod ochrony przeciwpowodziowej”. Towarzystwo na rzecz Ziemi, WWF Polska, Klub Gaja; Oświęcim.

Żelaziński J., 2004. Przykłady zawodności technicznych środków ochrony przeciwpowodziowej. Broszura informacyjna wydana w ramach „Kampanii na rzecz przyjaznych środowisku metod ochrony przeciwpowodziowej”. Towarzystwo na rzecz Ziemi, WWF Polska, Klub Gaja; Oświęcim.

Żelaziński J., 2004. Mapy terenów zalewowych. Broszura informacyjna wydana w ramach „Kampanii na rzecz przyjaznych środowisku metod ochrony przeciwpowodziowej”. Towarzystwo na rzecz Ziemi, WWF Polska, Klub Gaj; Oświęcim.

Film dokumentalny "Nie zabierajmy rzekom przestrzeni"Film dokumentalny "Nie zabierajmy rzekom przestrzeni" przygotowany ww ramach „Kampanii na rzecz przyjaznych środowisku metod ochrony przeciwpowodziowej” prowadzonej przez Towarzystwo na rzecz Ziemi, WWF Polska oraz Klub Gaja Studio Filmowe Tatra Live na zlecenie Towarzystwa na rzecz Ziemi, 2004. 

Materiały edukacyjne z projektu "Powódź! Razem damy radę!" - Fundacja Wspomagania Wsi

Rodzinny Plan Powodziowy - ulotka KZGW

Wystawa "Nie zabierajmy rzekom przestrzeni" powstała w ramach "Kampanii na rzecz przyjaznych środowisku metod ochrony przeciwpowodziowej", 2004 Towarzystwo na rzecz Ziemi, WWF Polska, Klub Gaj; Oświęcim.

Wystawa Chrońmy Mokradła

Odsłony: 7228