Zaprzestańmy trwonić pieniądze polskich podatników

Kategoria: Aktualności środa, 27, maj 2020 Koalicja Ratujmy Rzeki E-mail

Koalicja Ratujmy Rzeki skierowała pismo do Premiera Morawieckiego, w którym domaga się zaprzestania trwonienia pieniędzy polskich podatników na prace planistyczno-projektowe, dotyczące szkodliwych środowiskowo i społecznie oraz nieefektywnych ekonomicznie i nieracjonalnych gospodarczo inwestycji hydrotechnicznych. W szczególności chodzi o wykreślenie z Planu Postępowań o Udzielenie Zamówień na 2020 r. PGW Wody Polskie wszystkich pozycji dotyczących nowych inwestycji żeglugowych. W Planie przewidziano m.in. prawie 90 mln zł na przygotowania do budowy stopnia Siarzewo, choć inwestycja ta wciąż nie ma ostatecznej decyzji środowiskowej. Z kolei opracowanie koncepcji dla przedsięwzięcia „Budowa stopnia wodnego Niepołomice” to prawie 2 mln zł. Według krakowskich naukowców i ekspertów stopień ten pogłębi degradację stanu ekologicznego Wisły i pogorszy warunki wodne Puszczy Niepołomickiej. Jednocześnie zmniejszy retencję dolinową o 2,4 mln m3, zwiększając zagrożenie powodziowe terenów położonych w dolinie Wisły poniżej stopnia Przewóz.
List do Premiera to kolejne pismo KRR do władz, w którym domagamy się zaprzestania „topienia” środków budżetowych w inwestycje żeglugowe. W styczniu Prezes Daca z Wód Polskich odpisał nam w sprawie stopnia Siarzewo, że nie widzi żadnego problemu w wydawaniu milionów złotych z budżetu na inwestycję, która nie ma decyzji środowiskowej. Na list otwarty z kwietnia tego roku „Chrońmy rzeki, inwestujmy w kolej” minister Gróbarczyk nie odpowiedział wcale.
Liczymy, że Pan Premier potraktuje nasze postulaty poważnie. Grozi nam recesja gospodarcza wywołana pandemią COVID 19: tysiące ludzi traci pracę, tysiącom przedsiębiorców grozi upadłość. Mamy zagrożenie suszą na niespotykaną dotąd skalę. Czy dział „gospodarka wodna” naprawdę nie ma pilniejszych wydatków?

Wisla droga wodna

Odsłony: 2691