„Rzeki dla zrównoważonego rozwoju” - konferencja Koalicji Ratujmy Rzeki i ruchu Nauka dla Przyrody 25.11.2017

Kategoria: Aktualności sobota, 11, listopad 2017 Koalicja Ratujmy Rzeki E-mail

Koalicja Ratujmy Rzeki i ruch Nauka dla Przyrody zapraszają na konferencję „Rzeki dla zrównoważonego rozwoju". Spotkanie odbędzie się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 101, Warszawa, 25 listopada 2017.  Celem konferencji jest ocena i dyskusja środowiskowych, przyrodniczych oraz społeczno-ekonomicznych konsekwencji planowanego przez polski rząd programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych.

Chcielibyśmy ocenić potrzeby wykorzystania rzek jako szlaków komunikacyjnych dla transportu towarowego, a następnie odpowiedzieć na pytanie czy i na ile takie wykorzystanie zaburza funkcjonowanie rzek jako systemów przyrodniczych oraz czy wpływa na inne niż transport towarowy sposoby korzystania z rzek przez człowieka. Porozmawiamy m.in. o wpływie regulacji rzek na ich zdolność do samooczyszczania się, na populacje ptaków lęgowych i wędrownych, na populacje ryb oraz rozwój rybactwa, na występowanie powodzi i susz, a także na uprawianie turystyki wodnej, wędkarstwa i innych form rekreacji.

Koalicja Ratujmy Rzeki powstała w 2016 r. jako oddolna inicjatywa ponad 30 organizacji pozarządowych z całego kraju, w reakcji na postępującą degradację rzek oraz dla ich ochrony przed niezrównoważonymi przyrodniczo sposobami zagospodarowania. Obecnie skupia ponad 50 członków, w tym ekspertów i osoby indywidualne. „Nauka dla Przyrody" to ruch społeczny, powstały z inicjatywy naukowców z kilkunastu polskich uniwersytetów i instytutów PAN, mający na celu ochronę polskiej przyrody, w tym - naturalnych procesów w niej zachodzących.

Jako organizatorzy konferencji „Rzeki dla zrównoważonego rozwoju", liczymy na udział w niej przedstawicieli różnych środowisk związanych z rzekami, licząc na obiektywną i ciekawą dyskusję, która być może pozwoli na zbliżenie różnych stanowisk, a przynajmniej da merytoryczne podstawy dla dalszej publicznej debaty na temat przyszłości polskich rzek.


pdfProgram Konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym  - zgłoszenia do 19 listopada

Zapraszamy do dyskusji publicznej o rzekach!

Zapoznaj się ze Stanowiskiem KRR w sprawie planów przekształcania polskich rzek w kanały żeglowne

Odsłony: 1062