Uratowaliśmy Międzyodrze - dla ludzi i przyrody!

Kategoria: Aktualności niedziela, 16, wrzesień 2018 Koalicja Ratujmy Rzeki E-mail

„Przeprowadzone przez ekspertów hydrologów analizy, oparte między innymi, na modelowaniu hydrologicznym, wykazały, że nie ma uzasadnienia dla podejmowania działań technicznych, aby zwiększyć potencjał retencyjny obszaru Międzyodrza. Możliwe do uzyskania efekty były nieadekwatne /niewspółmierne/ nieznaczące na tle potencjalnych potrzeb oraz ewentualnych, trudnych do przewidzenia, skutków środowiskowych.” - taką informację uzyskaliśmy od firmy Sweco, konsultanta w projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, finansowanym częściowo z pożyczki udzielonej przez Bank Światowy rządowi RP. Mówiąc prościej - Międzyodrze nie będzie regulowane. Dla społeczności tego terenu jest to bardzo dobra wiadomość.

Fot. Rasto Flesh Prochazka.jpg

Konsekwentne dążenie do celu świetnie współpracującego polsko-niemieckiego zespołu ekspertów ds. Odry  przyniosło rezultat. W tym samym czasie kiedy Sweco przedstawiło wyniki badań hydrotechnicznych, organizacje parasolowe - DNR i KRR przedstawiły niezależne raporty hydrotechniczne wykazujące brak zasadności planowanych działań przeciwpowodziowych, a wręcz możliwe skutki negatywne planowanych działań na Międzyodrzu. Przypominamy, że plany dotyczyły przebudowy polderu z naturalnego na tzw. sterowany z budową obwałowań. Odejście od planów skutkuje ochroną zarówno ludzi jak i przyrody.

“Koalicję interesuje zrównoważone podejście do rzek, Odra jest tu przykładem. Prezentując transgraniczne nastawienie, oparte na współpracy zainteresowanych stron wszyscy razem jestesmy w stanie wypracować dobry model traktowania rzek - właściwy dla zainteresowanej strony, ale zgodny z poszanowaniem podejścia pozostałych. Słowo “koalicja” w naszej nazwie niesie właściwy przekaz - koalicja różnych interesariuszy działających na rzecz rzek dla ludzi i środowiska, także instytucjonalnych. Niezmiennie więc zapraszamy różne  podmioty zainteresowane losem naszych rzek do włączenia się we wspólną pracę” - mówi Ewa Leś, Koordynatorka Koalicji Ratujmy Rzeki.

Nieefektywne i nie przynoszące nikomu pożytku ingerencje techniczne zostały zanegowane w raportach przedstawionych w Słubicach w czerwcu 2018.

O naszych działaniach i wynikach raportu informowaliśmy tutaj.

“Jako zaangażowana strona niemiecka nadal pilnie przyglądamy się podejmowanym działaniom na Odrze. Kolejnym elementem jest regulacja Odry Granicznej, która może mieć istotny wpływ na zwiększenie ryzyka powodzi i ochronę przyrody na terenach nadodrzańskich. W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. Zarówno strona polska, jak i niemiecka są stronami zainteresowanymi” - mówi Florian Schöne, Sekretarz Generalny Deutscher Naturschutzring.

Zadaliśmy także bardzo istotne pytanie o koszty analiz przygotowanych przez firmę Sweco licząc na zasadę transparentności projektu. “Rząd i jego konsultanci wydają niepotrzebnie miliony zamiast korzystać z naturalnego potencjału obszarów i wspierać w tym lokalne społeczności. Turystyka kwalifikowana, spersonalizowana (przyrodnicza, wędkarstwo, kajakarstwo) w niespotykanym w Europie otoczeniu przyrodniczym to szansa na rozwój ekonomiczny mieszkańców nadodrzańskich obszarów. Zamiast niszczyć i narażać ludzi na niebezpieczeństwo wykorzystajmy możliwości i bardziej efektywne, przyjazne naturze rozwiązania” mówi Iwona Krępic prezes Stepnickiej Organizacji Turystycznej, organizacji członkowskiej KRR.

Rok 2018 ustanowiony został  oficjalnie Samorządowym Rokiem Rzeki Odry co wskazuje na silną rolę samorządów i społeczności lokalnych w podejściu do rzeki. Mamy nadzieję, zrównoważonym, zapraszając tym samym samorządy do wspólnych działań na rzecz rzek z Koalicją.

   

 German press note

Odsłony: 3561