Alert (!) ws. budowy nowego stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka

Kategoria: Aktualności niedziela, 03, wrzesień 2017 Koalicja Ratujmy Rzeki E-mail

Potrzeba by wszystkie organizacje, którym na sercu leży dobro polskich rzek włączyły się do postępowania dotyczącego budowy nowego stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka - Akcja na Faceboooku

Uwagi do inwestycji/raportu o oddziaływaniu na środowisko może składać również każda osoba fizyczna/indywidualna - niezależnie od miejsca zamieszkania. Natomiast do postępowania mogą włączać się organizacje ekologiczne lub osoby fizyczne znajdujące się w zasięgu oddziaływania inwestycji.


Dołączajcie i udostępniajcie!
Na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy powieszono obwieszczenie o możliwości składania uwag w ramach oceny oddziaływania na środowisko poprzedzającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy nowego stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka. Termin składania uwag: 28 sierpnia – 28 września.


Dla ułatwienia włączenia się do tego postępowania zamieszczamy formularz

Odsłony: 2214